Receptek és Praktikák

A tepertős pogácsa védettségének története

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. decemberében arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a termékleírás várhatóan a közeljövőben megjelenik, ezzel pedig megkezdődik az új, várhatóan utolsó szakasz. Az EU tagországoknak hat hónapjuk lesz arra, hogy kifogást tegyenek. Ha egyik tagállamnak sincs ellenére, hogy a tepertős pogácsa védett legyen, akkor a termék megkaphatja a „magyar hagyományok szerint előállított sós sütemény” elnevezést, és használhatjuk a „hagyományos különleges termék” megjelölést.  A munkában oroszlánrészt vállaló Magyar Pékek Fejedelmi Rendje hosszú és fáradságos munkája eredményeként került a védettség ügye célegyenesbe.

 

Az Uniós védettséget kaphat a tepertős pogácsa cím alatt megírtuk, hogy a tepertős pogácsa meglehetősen hosszú folyamaton van túl. A tepertős pogácsa védelme lényegében azt jelenti, hogy a tepertős pogácsát továbbra is mindenki úgy készítheti el, ahogyan akarja, de aki nem a hivatalos receptet használja, az nem alkalmazhatja a védettséget jelentő elnevezést és a kapcsolódó uniós jelvényt.


 A történet 2007 áprilisában Magyar Pékek Fejedelmi Rendje rendi gyűlésén kezdődött, ahol először ismertette Baltás Lászlóné akkori rendfő a tagsággal az általa elkészített tepertős pogácsa munkaanyagot,majd Oláh Gyuláné, Csóti Erika és Nardai Anita megbeszélték és segítettek kialakítani azt a beadványt, amely alapján megkezdődött a védelmi procedúra.  A rendi tagok a HÍR termékek dokumentációja során már sokszor bizonyították magas szintű szakismeretüket, de a nemzetközi elvárások teljesítése nekik is  nagy kihívás volt.

Az elmúlt négy év jellemzően azzal telt, hogy az igényelt kiegészítésekkel az eredeti dokumentáció pontosításra került. A VM jogászai igyekeztek a szakanyagot kifogástalan formába önteni, és az újabbnál újabb igénypontoknak megfelelő válaszokat megadni. Ezen munkában, teljes mértékben a Rend szakmai ismereteire támaszkodtak. Komoly nehézséget okozott, hogy a szakanyag az unió területén egyértelmű, minden vállalkozás számára reprodukálható szakmai információkat tartalmazzon.  A többszörösen felmerülő technikai jellegű észrevételek figyelembevétele ellenére, az eredeti beadvány korrekciói sem garantálhatták a kérelem Európai Bizottság általi elfogadását vagy elutasítását. 

 A bejegyzendő elnevezés-az 1216/2007/EK rendelet 2. cikke szerint- „Tepertős pogácsa” azzal a kiegészítéssel, hogy a termék forgalomba hozatalakor a címke a következő tájékoztatást tartalmazhatja: „magyar hagyományok szerint előállított sós sütemény”.

A tájékoztató szövegnek az Unió hivatalos nyelveire lefordítva ugyanazzal a jelentéstartalommal kell rendelkeznie: az elnevezésben szereplő „tepertős” jelző a zsírszalonna kisütése után visszamaradt tepertőt jelöli, ami aprítást követően, krém formájában adja a „kerek sós sütemény”, azaz a pogácsa jellegzetes alapanyagát.

 

A termék legfontosabb jellemzői az alábbiak:

 

A „Tepertős pogácsa” kerek, hengeres alakú, 3-5 cm átmérőjű, 25-50 g tömegű, aprított tepertőt és sertészsírt tartalmazó, élesztővel lazított, omlós vagy hajtogatott leveles szerkezetű, sóval és borssal ízesített sós péksütemény. Felülete vörösesbarna, négyzethálósan rovátkolt. Alja sima, vörösesbarna. Bélzetében a tepertődarabkák egyenletes eloszlásban találhatók. Az omlós változat rögökre törhető szét, a leveles változat bélzete laza, leveles szerkezetű. Íze a tepertő pörkanyagaira jellemző, kellemesen sós, enyhén borsos fűszerezésű. A termék szárazanyagra számított zsírtartalma 20-30 %, lisztre számított 25-40 % mennyiségben tartalmaz tepertőt. A zsírtartalom legalább 60 %-a a tepertőből származik.

 

Érzékszervi jellemzők:

 

 

Omlós tepertős pogácsa

Leveles tepertős pogácsa

Alak

Kerek, egyenletes henger alakú.

Kerek henger alakú, kismértékben megcsúszhat.

Héj

Felső része fényes, vörösesbarna színű, kereszt alakban sűrűn rovátkolt, oldala homokszínű, matt, alsó lapja vörösesbarna, matt.

Bélzet

Határozottan omlós szerkezet, de nem morzsálódó. A tepertő darabkái egyenletes eloszlásban találhatók, színe enyhén barnás.

Kissé leveles szerkezetű, régegekben szétszedhető, a tepertő darabkái rétegekben láthatók, színe enyhén barnás.

Íz

Tepertőre jellemző, kellemesen sós, enyhén borsos.

Illat

Tepertőre és a sertészsírra jellemző; borsos.

 

Fizikai és kémiai jellemzők

  • Zsírtartalom: a késztermék bélzetének zsírtartalma, szárazanyagra számítva legalább 20,0% (m/m)
  • Sótartalom: a késztermékek bélzetének sótartalma, szárazanyagra számítva legfeljebb 4,0% (m/m)
  • Homoktartalom: a késztermék bélzetének szárazanyagára számítva legfeljebb 0,04% (m/m), de érzékszervileg ne legyen észlelhető.

 

Bejegyzési kérelem a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján került közzétételre. Ezzel a közzététellel az 509/2006/EK tanácsi rendelet 9. cikke alapján létrejött a kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

Ezután van remény a közel öt éves kodifikációs munka befejezésére, a tepertős pogácsa uniós védettségének biztosítására.

dr. Oláh András     

Sütőipari Egyesülés

 

Keresés

Hirdetés

Recept hírlevél

Sütött már otthon kenyeret?
 

Magyar Pékek Fejedelmi Rendje

Komárom

www.pekrend.hu

Tevékenységünket és működésünket a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatja