Receptek és Praktikák

Hagyományos élelmiszerek védelme

Hagyományos élelmiszereink védelme

Hagyományos élelmiszerek alatt azokat az elődeink örökségéből származó termékeket értjük, amelyeket több generáció óta változatlan formában készítenek, és sajátos jellemzői megkülönböztetik más nemzetek élelmiszereitől. Ebből eredően az ilyen termékek nemzeti kultúránk részét képezik, és egyediségük fennmaradása érdekében védelmet érdemelnek.
A védelem két síkon lehetséges; hazai és közösségi szinten.

 

Hagyományos élelmiszereink hazai védelme

A hagyományos élelmiszerek fennmaradásáért, piaci részesedésének növeléséért a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) program nagyon szervezett és hatékony lépéseket tett.

A programot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) a francia kezdeményezésre, az Euroterroirs (Európa Vidékei) programjához kapcsolódva 1998-ban indította el.


A kezdeti időszakban - 1998-2000 között – létrejött a HÍR termékek gyűjteménye, amely  300 szakmailag megalapozott, történetileg hiteles termékleírást tartalmaz.  A gyűjtemény kétkötetes könyv formában eddig három kiadást élt meg, és megjelent magyar és idegen nyelvű CD formájában is.  Az internetről a www.amc.hu oldalról szabadon letölthető.


A „HAGYOMÁNYOK-ÍZEK-RÉGIÓK” (rövidítve:„HÍR”) elnevezés és logó színes ábrás védjegyként a Magyar Szabadalmi Hivatalnál 2002-ben bejegyzésre került, mint az FVM tulajdona. 

A HÍR program még napjainkban is tartó fázisa a jellegzetes és hagyományos termékek piaci részesedésének növekedését segíti elő.

A program részeként 2009. augusztus 25-én az Agrármarketing Centrum - az FVM megbízásából - a HÍR védjegy használati jogának elnyerésére pályázati felhívást írt ki.

A HÍR védjegy használat célja a hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeink és élelmiszereink ismertségének növelése, az ilyen termékeket gyártók piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a Hagyományok Ízek Régiók gyűjtemény hasznosításának és bővítési lehetőségének megteremtése volt.

Kétféle pályázatot lehetett beadni. Az egyik a HÍR termékekre, a másik a HÍR-ben nem szereplő, de hagyományos termékre vonatkozott.


A HÍR Gyűjteményben szereplő termékek esetében (I. típusú pályázat) a résztvevőknek (egyéni termelőknek, vagy csoportosulásoknak) azt kellett bizonyítaniuk, hogy  a HÍR gyűjtemény követelményrendszerének és az abban szereplő termékleírásnak megfelelően készítik az adott terméket.


A II. típusú pályázat a HÍR Gyűjteményben nem  szereplő termékek védjegy használatára vonatkozott.


A pályázóknak a történelmi múltat (legalább 50 éves ismertség) kellett dokumentálni. Igazolniuk kellett a hagyományos előállítási módot, az adott tájegységhez (település, régió stb.) való kötődést, a speciális tudást, a termék ismertségét, az előállítás és forgalmazás meglétét.


A pályázatok elbírálása folyamatban van. Pozitív döntés esetén a pályázó személy, vagy csoportosulás a jogosulttá válik az adott termék esetében a HÍR logó használatára.

A Magyar Pékek Fejedelmi Rendje a HÍR sütőipari termékei közül 18 terméket szokott rendezvényein bemutatni. A Rend pék tagjai ezeket a termékeket jól ismerik, pékségeikben sütik. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem külön-külön indulunk a pályázaton. A HÍR védjegy használati jogát, mint csoportosulás kértük meg. A pályázat elbírálása során 3 termék esetében kellett kiegészítést adnunk. Jelenleg a döntés végeredményét még nem ismerjük.

Több, a HÍR-ben nem szereplő termékeket gyűjtöttünk az évek során, néhányat ezek közül bemutatóinkon sikerrel sütjük is. Ezekkel egyenlőre nem indultunk a pályázaton, mert a történeti háttér kidolgozásához a kellő mélységű néprajzi kutatásokat - az idő rövidsége miatt - nem tudtuk elvégezni.


Rendeleti háttér


Egyenlőre csak a Szabványügyi Hivatalban bejegyzett HÍR logo védjegye szabályozott. A védjegy tulajdonosa, az FVM a fentiekben leírtak szerint – pályázat útján – engedélyezi a logo használatát.


A HÍR termékeket a  hungarikumok védelméről szóló 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat
a hungarikumok körébe  sorolta, valamint felkérte a Kormányt, hogy vizsgálja meg a gyűjtemény bővítésének és hasznosításának lehetőségét.


Az előkészítés szakaszában álló Hungarikum Törvény várhatóan a HÍR termékekre vonatkozóan is fog előírásokat tartalmazni, hogy megakadályozza a hagyományos élelmiszerek torzulását.

Hagyományos élelmiszereink védelme az Unióban

A hagyományos mezőgazdasági termékek és élelmiszerek esetében mód van az egész Európai Unióra kiterjedő jogi oltalomra is.  A hagyományos jelző uniós megítélés szerint egy generációt takar, tehát a már 25 éve piacon lévő termékek levédhetők.


Olyan termékek elismerése biztosított ebben a rendszerben, amelyek összetételükben, vagy előállítási módjukban hagyományosak, anélkül, hogy valamely földrajzi területtel kizárólagos kapcsolatban lennének. Tehát ezek a termékek az Európai Unió bármely tagállamában előállíthatók, de csak az elfogadott termékleírásokban meghatározott hagyományos alapanyagokból és/vagy hagyományos eljárás alkalmazásával.


A közösségi szinten elismert termékekről az Európai Bizottság nyilvántartást vezet.

Kétféle védelem lehetséges:


•    Gyenge védelem


Ebben az esetében az Unió bármely gyártója lehet előállító, ha a jóváhagyott termékdokumentáció szerint  gyárt, és használja az előírt elnevezést használja.

•    Erős védelem

Ebben az esetben a benyújtó csoportosulás lehet csak a gyártó, és az elnevezést sem használhatja csak a kérelmező.


A közösségi oltalom megszerzése igen hosszadalmas, többlépcsős és bonyolult feladat.


Az eljárás fontos része a benyújtott kérelem hazai meghirdetése. Az FVM honlapján közzétett teljes szövegű anyagot bárki kifogásolhatja. A kifogásokra a benyújtónak reagálnia kell.  A kérelem akkor juthat tovább az EU-s platformokra , ha Magyarországon a bejegyzés ellen nincs már senkinek jogos kifogása.


Az Unió tovább vizsgálja a beadványt. Kérhet kiegészítéseket, magyarázatokat. Ha ezek megtörténtek, az EU hivatalos lapjában (és nyelvén) megjelentetett kérelmet ismét bárki kifogásolhatja. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem merült fel, vagy egyezség született, kaphatja meg a termék a kérelemnek megfelelő védelmet.


A folyamat értelme a termék nemzetközi elismertetése, a hazai élelmiszeripar szakmai tudásának híresztelése.


A védelmet élvező termékeken akkor használható EU-s logó, ha a gyártó a dokumentáció szerint jár el az előállítás során, valamint a minőségtanúsításhoz szükséges hatósági vizsgálatok megfelelő eredményt hoznak.


A lehetőséggel és a kötelezettségekkel élők egy hozzáadott értéket kapnak, amely üzleti haszonnal járhat.  Ez elsősorban a külkeresedést folytatóknál, a külföldön működő gyártóknál jelenthet előnyt.  Az itthoni piacon  az EU-s logó a gyártó elismertségét fokozhatja.


Rendeleti háttér


A korábbi, 2082/92/EGK rendeletet felváltó 509/2006/EK tanácsi rendelet a különleges tulajdonsággal rendelkező hagyományos termék uniós nyilvántartásba vételét szabályozza. Azok a termékek tartozhatnak ide, amelyek legalább 25 év óta bizonyítottan léteznek, hagyományos alapanyagból készülnek, vagy hagyományos összetételűek, vagy hagyományos jellegű előállítással és/vagy feldolgozással készülnek. Az 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a Bizottság 1216/2007/EK rendelete, a nemzeti végrehajtási szabályokat pedig a 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet állapítja meg.
Ahhoz, hogy egy termék hagyományos különleges termékként közösségi szinten elismerésre (ezáltal közösségi nyilvántartásba vételre) kerüljön, az Európai Bizottság eljárását egy nemzeti bírálati szakasz előzi meg. A hagyományos terméket előállítóknak (és feldolgozóknak) csoportosulásba kell tömörülniük, részletes termékleírást kell készíteniük. Ennek elfogadása az FVM határozatával történik, amely a Magyar Eredetvédelmi Tanács javaslata alapján kerül kiadásra. A kérelmet az FVM nyilvánosságra hozza, melyre bárki ellenvetéssel élhet. Jogos ellenvetés hiányában kerül a kérelem az Európai Bizottsághoz. Ezt ismételt, de már nemzetközi meghirdetés követi, amelyre ismételten ellenvetéssel lehet élni. A Európai Unióra kiterjedő jogi oltalomra csak akkor kerülhet sor, ha az esetleges ellenvetésnél megállapodás születik és az Európai Bizottság semmiféle akadályát nem látja az oltalom megadásának.

Hagyományos termékek nemzetközi védelmének helyzete

Közel nyolcszáz mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termék védett az Európai Unióban.


Az oltalom alatt álló termékek jelentős része a földrajzi jelzéssel, illetve eredet megjelöléssel ellátott mezőgazdasági termékek és élelmiszerek körébe tartozik.


Magyarország 2004 óta a következő 12 termék dokumentációját nyújtotta be az Európai Bizottsághoz: Budapesti téliszalámi, Szegedi (téli)szalámi, Csabai kolbász, Gyulai kolbász, Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény, Szegedi fűszerpaprika-őrlemény, Gönci kajszibarack, Hajdúsági torma, Makói (vörös)hagyma, Szőregi rózsatő, Alföldi kamillavirágzat, Magyar szürke marha hús.


Nyilvántartásba a Szegedi szalámi vagy Szegedi téliszalámi, a Budapesti téliszalámi elnevezés került, a többi benyújtott termék bírálati szakaszban van.

A szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma más eljárás keretében kerül oltalom alá.


A Közösség egész területére kiterjedő földrajzi árujelző oltalom alatt áll: Szatmári szilvapálinka, Szabolcsi almapálinka, Kecskeméti barackpálinka, Békési szilvapálinka, Gönci barackpálinka.

A hagyományos, különleges tulajdonságokkal rendelkező védett termék még nem jutott el Közösségi benyújtásra.


A tepertős pogácsa az elsők között lesz, amely eljut erre a szintre.


A dokumentációt a Magyar Pékszövetséggel egyeztetve a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje készítette el.


A kérelem enyhe védettséget takar, tepertős pogácsa elnevezéssel.


A szokásos gyakorlatot figyelembe véve a leírásban az omlós és leveles tepertős pogácsa szerepel.


Aki más módon kívánja a terméket előállítani, továbbra is megteheti ezt.


A leírás minden kritériumának megfelelő és a folyamatosan bevizsgáltatott tepertős pogácsa több év múlva, amikor majd a közösségi oltalmat megadják, azonban reklámozható lesz, mint védett termék.


Az első benyújtástól számítva immár két év telt el.  Több variáció készült, a különböző fórumok véleményezése alapján módosítások, kiegészítések váltak szükségessé.


Jelenleg a magyar meghirdetés fogadtatását várjuk.


Ha nem merülnek fel kérdések, javaslatok, akkor a szakfordítást követően megy majd tovább az anyag a Közösség elé.


További elképzelések


Az eddigi tapasztalatok alapján a vesut, majd a fumut kívánjuk védelemben részesíttetni.


A védelmet benyújtó csoportosuláshoz szívesen várjuk kollegáink jelentkezését, hiszen a termékek Közösségi védelme mindannyiunk ügye, egy olyan lehetőség, amivel a magyar sütőipar nemzetközi hírneve növekedhet.


Amennyiben más termékek védjegyeztetésében partnerekre találunk, szívesen vesszük a közreműködést, vagy csatlakozunk a bejegyzéssel kapcsolatos munkát felvállaló csoportosuláshoz.

2010. január 31.


Baltás Zsuzsa Rendfő (2001 -2011)

 

Keresés

Hirdetés

Recept hírlevél

Sütött már otthon kenyeret?
 

Magyar Pékek Fejedelmi Rendje

Komárom

www.pekrend.hu

Tevékenységünket és működésünket a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatja